Genusvetarstudent och ofta arg feminist som gillar det mesta som ryms under paraplybegreppet ’fantastik’, men som har en speciell förkärlek för mörk fantasy, svärd, kvinnliga karaktärer, vackert språk, cyborgs, artificiell intelligens, monster och sånt som är queert. Anser att okritisk sexism inte kan viftas bort med ”historical accuracy” och att berättelser med en majoritet av vita, manliga karaktärer är tråkiga att läsa, även om de nödvändigtvis inte behöver vara antifeministiska.

Twittrar som @annarbarkpersson, bloggar om tv och film på Onda Cirkeln och om litteratur på engelska hos Uppsala English Bookshop.